Containership

Hybridní oblak PaaS a systém kontinuálního dodávání kontejnerů. Nasadit kontejnerové pracovní zatížení do jakéhokoli cloudu pomocí dokovací stanice bez učení doku. Vyrovnávání zatížení, zjišťování služeb, škálování a vytváření jsou zpracovány mimo krabici.


Containership

Hybrid cloud PaaS and continuous delivery system for containers. Deploy containerized workloads to any cloud using docker without learning docker. Load balancing, service discovery, scaling, and builds are handled out of box.

Použito v metodice