Continua CI

Continua CI je snadno použitelný, škálovatelný a dostupný nepřetržitý integrační server s podporou aplikací Visual Studio, MSBuild, Ant, Nant, Rake, FinalBuilder, Git, Hg, Svn, Perforce a mnoha dalších nástrojů.

Použito v metodice