Couchbase

Couchbase Server, původně známý jako Membase, je otevřená zdrojová, distribuovaná (sdílená-žádná architektura) NoSQL dokument orientovaná databáze, která je optimalizována pro interaktivní aplikace.


Couchbase

Couchbase Server, originally known as Membase, is an open-source, distributed (shared-nothing architecture) NoSQL document-oriented database that is optimized for interactive applications.

Použito v metodice