CruiseControl

Rámec založený na jazyce Java pro proces průběžného vytváření. Obsahuje, mimo jiné, pluginy pro e-mailové upozornění, Ant a různé nástroje pro řízení zdrojů. Webové rozhraní je k dispozici pro zobrazení detailů aktuálních a předchozích sestav. Umožňuje provádět průběžnou integraci jakéhokoli procesu vývoje softwaru.


CruiseControl

Is a Java-based framework for a continuous build process. It includes, but is not limited to, plugins for email notification, Ant, and various source control tools. A web interface is provided to view the details of the current and previous builds. It allows one to perform a continuous integration of any software development process.

Použito v metodice