Cucumber.js

Populární vývojový nástroj poháněný chováním, přinesl do vaší sady JavaScript.


Cucumber.js

The popular Behaviour-Driven Development tool, brought to your JavaScript stack.

Použito v metodice