Dark Launch

Strategie go-live, v níž je kód implementující nové funkce propuštěn do podmnožiny výrobního prostředí, ale není viditelně nebo jen částečně aktivován. Kód se však provádí ve výrobním prostředí, aniž by o tom uživatelé věděli.

Použito v metodice