Dark Launch

Strategie go-live, v níž je kód implementující nové funkce propuštěn do podmnožiny výrobního prostředí, ale není viditelně nebo jen částečně aktivován. Kód se však provádí ve výrobním prostředí, aniž by o tom uživatelé věděli.


Dark Launch

A go-live strategy in which code implementing new features is released to a subset of the production environment but is not visibly, or only partially, activated. The code is exercised, however, in a production setting without users being aware of it.

Použito v metodice