DB2

Produkty databázových serverů vyvinutých společností IBM. Všechny tyto produkty podporují relační model, avšak v posledních letech byly některé produkty rozšířeny o podporu objektově-relačních funkcí a nerelačních struktur jako JSON a XML.

Použito v metodice