DB2

Produkty databázových serverů vyvinutých společností IBM. Všechny tyto produkty podporují relační model, avšak v posledních letech byly některé produkty rozšířeny o podporu objektově-relačních funkcí a nerelačních struktur jako JSON a XML.


DB2

Database server products developed by IBM. These products all support the relational model, but in recent years some products have been extended to support object-relational features and non-relational structures like JSON and XML.

Použito v metodice