DBmaestro

DBmaestro umožňuje agilní vývoj a nepřetržitou integraci a doručování do databáze. DBmaestro podporuje zefektivnění řízení vývojových procesů a prosazování změn v praxi. 


DBmaestro

DBmaestro enables Agile development and Continuous Integration and Delivery for the Database. DBmaestro supports streamlining of development process management and enforcing change policy practices.


Použito v metodice