Deis

Open source program PaaS, který využívá balíčky Docker, CoreOS a Heroku, které poskytují soukromou aplikační platformu, která je lehká a flexibilní. Deis je open source aplikační platforma pro veřejné i soukromé mraky.


Deis

Open source PaaS that leverages Docker, CoreOS and Heroku Buildpacks to provide a private application platform that is lightweight and flexible. Deis is an open source application platform for public and private clouds.

Použito v metodice