Delivery Pipeline

Sekvence automatizovaných úloh implementujících proces doručování softwaru pro novou verzi aplikace. Každý krok v potrubí má za cíl zvýšit úroveň důvěry v novou verzi až do okamžiku, kdy může být provedeno rozhodnutí typu go / no-go. Dodávací potrubí může být považováno za výsledek optimalizace procesu uvolňování organizace.


Delivery Pipeline

A sequence of orchestrated, automated tasks implementing the software delivery process for a new application version. Each step in the pipeline is intended to increase the level of confidence in the new version to the point where a go/ no-go decision can be made. A delivery pipeline can be considered the result of optimizing an organization’s release process.

Použito v metodice