Delphix

Delphix je softwarová společnost založená v Kalifornii, která vyvíjí software pro zjednodušení budování, testování a modernizaci aplikací postavených na relačních databázích.


Delphix

Delphix is a Menlo Park, California-based software company that develops software for simplifying the building, testing, and upgrading of applications built on relational databases.

Použito v metodice