Deployment Manager

Aplikace umožňuje vývojářům snadno vytvářet, nasazovat a znovu využívat komplexní řešení Cloud Platform pomocí jednoduchých a flexibilních deklarativních šablon. Od jednoduchých webových serverů až po složité vysoce dostupné clustery, Deployment Manager umožňuje týmům trávit méně času řízením a více času budováním.


Deployment Manager

Cloud Deployment Manager allows developers to easily design, deploy, and reuse complex Cloud Platform solutions using simple and flexible declarative templates. From simple web servers to complex highly available clusters, Deployment Manager allows teams to spend less time managing, and more time building.

Použito v metodice