DevOps

DevOps (vývoj a operace) je fráze vývoje softwaru používaná k popisu typu agilního vztahu mezi vývojem a IT operacemi. Cílem společnosti DevOps je zlepšit komunikaci, spolupráci a procesy mezi různými úlohami v vývojovém cyklu softwaru s cílem zlepšit a urychlit poskytování softwaru.

Použito v metodice