DevOps

DevOps (vývoj a operace) je fráze vývoje softwaru používaná k popisu typu agilního vztahu mezi vývojem a IT operacemi. Cílem společnosti DevOps je zlepšit komunikaci, spolupráci a procesy mezi různými úlohami v vývojovém cyklu softwaru s cílem zlepšit a urychlit poskytování softwaru.


DevOps

DevOps (development and operations) is a software development phrase used to describe a type of agile relationship between Development and IT Operations. The goal of DevOps is to improve communication, collaboration, and processes between the various roles in the software development cycle, in order to improve and speed up software delivery.

Použito v metodice