Docker

Projekt, který automatizuje nasazení aplikací uvnitř softwarových kontejnerů tím, že dodává další vrstvu abstrakce a automatizaci virtualizace operačního systému na Linuxu.

Docker využívá funkce izolace zdrojů jádra Linuxu, jako jsou cgroups a jádra názvů, aby umožnila spouštět nezávislé "kontejnery" v jedné instanci systému Linux, čímž se vyhnula režijním nárokům při spouštění a údržbě virtuálních počítačů.


Docker

Project that automates the deployment of applications inside software containers, by providing an additional layer of abstraction and automation of operating-system-level virtualization on Linux.

Docker uses resource isolation features of the Linux kernel such as cgroups and kernel namespaces to allow independent "containers" to run within a single Linux instance, avoiding the overhead of starting and maintaining virtual machines.

Použito v metodice