Docker Hub

Služba registru založená na technologiích cloud pro stavbu a přepravu aplikačních nebo servisních kontejnerů. Poskytuje centralizovaný prostředek pro zjišťování obálek kontejnerů, správu distribucí a změn, spolupráci uživatelů a týmů a automatizaci workflow v celém vývojovém potrubí.


Docker Hub

A cloud-based registry service for building and shipping application or service containers. It provides a centralized resource for container image discovery, distribution and change management, user and team collaboration, and workflow automation throughout the development pipeline.

Použito v metodice