Dynatrace

Platforma Dynatrace umožňuje vývojářům, testery, operátorům a obchodním kolegům optimalizovat digitální dotykové body se svými zákazníky nebo uživateli aplikací.

Dynatrace zachycuje uživatelské transakce (dobré a špatně výkonné), které vám poskytují výsledky, které lze provést na základě faktů, nikoliv na základě matematických korelací a snímků. Tento jednotný systém se společným jazykem je vývoj inteligentní, ale produktivní, což je v tomto prostoru jedinečné.


Dynatrace

The Dynatrace platform enables developers, testers, operations, business colleagues to optimize digital touch points with their customers or application users.

Dynatrace captures user transactions (good and bad performing ones) to provide you with actionable results based on facts, not based on mathematical correlations and snapshots. This single system with a common language is development smart but production friendly which is quiet unique in this space.

Použito v metodice