ElasticBox

ElasticBox je platforma DevOps pro agilní podniky. Je to místo, kde se vývojáři a IT operace shromažďují, vymezují, nasazují a spravují agnostickou automatizaci aplikací jakékoliv infrastruktury nebo cloud.


ElasticBox

ElasticBox is a DevOps platform for agile enterprises. It's where developers and IT operations come together to define, deploy, and manage application automation agnostic of any infrastructure or cloud.

Použito v metodice