Elasticsearch

Vyhledávací server založený na Lucene. Poskytuje distribuovaný plnohodnotný vyhledávací nástroj podporující vícenásobné použití s RESTful webovým rozhraním a dokumenty JSON bez schématu. Elasticsearch je vyvinut v Javě a je vydán jako open source za podmínek licence Apache. Elasticsearch je druhý nejoblíbenější podnikový vyhledávač.


Elasticsearch

Elasticsearch is a search server based on Lucene. It provides a distributed, multitenant-capable full-text search engine with a RESTful web interface and schema-free JSON documents. Elasticsearch is developed in Java and is released as open source under the terms of the Apache License. Elasticsearch is the second most popular enterprise search engine.

Použito v metodice