ElectricFlow

Platforma DevOps, která podporuje celkový vývoj a dodávání softwaru. Aplikace ElectricFlow Deploy je postavena na vrcholu této výkonné platformy, která automatizuje nasazení k urychlení času na trh, snižuje náklady na dodávku a zvyšuje kvalitu, spolehlivost a sledovatelnost.


ElectricFlow

Single DevOps platform that supports the entire end-to-end software development and delivery process. ElectricFlow Deploy is built on top of this powerful platform to automate deployments to accelerate time to market, reduce delivery costs, and increase quality, reliability and traceability.

Použito v metodice