Excel

Tabulková aplikace vyvinutá společností Microsoft pro systémy Microsoft Windows, Mac OS X a iOS. Obsahuje výpočet, grafické nástroje, kontingenční tabulky a makro programovací jazyk nazvaný Visual Basic for Applications. To bylo velmi široce používán jako nástroj správy propuštění ve vztahu k DevOps.


Excel

Microsoft Excel is a spreadsheet application developed by Microsoft for Microsoft Windows, Mac OS X, and iOS. It features calculation, graphing tools, pivot tables, and a macro programming language called Visual Basic for Applications. It has been a very widely used as a release management tool in relation to DevOps.

Použito v metodice