Fénix

Firebird je systém správy relačních databází s otevřeným zdrojovým kódem SQL, který běží na systémech Linux, Microsoft Windows, Mac OS X a různých systémech Unix. Databáze vyvrcholila z Borlandova open source verze InterBase v roce 2000, ale od doby, kdy byl Firebird 1.5 kód z velké části přepsán.


Firebird

Firebird is an open source SQL relational database management system that runs on Linux, Microsoft Windows, Mac OS X and a variety of Unix. The database forked from Borland's open source edition of InterBase in 2000, but since Firebird 1.5 the code has been largely rewritten.

Použito v metodice