FitNesse

Webový server, wiki a automatizovaný testovací nástroj pro software. Vychází z rámce integrovaného testu Warda Cunninghama. FitNesse je navržen tak, aby podporoval přejímací testy spíše než jednotkové testy, protože usnadňuje podrobný čitelný popis funkce systému.


FitNesse

A web server, a wiki, and an automated testing tool for software. It is based on Ward Cunningham's Framework for Integrated Test. FitNesse is designed to support acceptance testing rather than unit testing in that it facilitates detailed readable description of system function.

Použito v metodice