Fleet

CoreOS také poskytuje funkcionalitu vozového parku založenou na démonu fleetd cluster manager, který řídí samostatné systémové instance CoreOS na úrovni clusteru.


Fleet

CoreOS also provides fleet functionality, based on the fleetd cluster manager daemon that controls CoreOS' separate systemd instances at the cluster level.

Použito v metodice