Fleet

CoreOS také poskytuje funkcionalitu vozového parku založenou na démonu fleetd cluster manager, který řídí samostatné systémové instance CoreOS na úrovni clusteru.

Použito v metodice