Flyway

Nástroj pro migraci databáze s otevřeným zdrojovým kódem. Silně upřednostňuje jednoduchost a konvenci nad konfigurací. Je založen na pouhých 6 základních příkazech: Migrace, Clean, Info, Validate, Baseline a Repair. Migrace mohou být zapsány v SQL (podporuje se specifická databázová syntaxe (např. PL / SQL, T-SQL, ...) nebo Java (pro pokročilé transformace dat nebo řešení LOB).


Flyway

Flyway is an open-source database migration tool. It strongly favors simplicity and convention over configuration. It is based around just 6 basic commands: Migrate, Clean, Info, Validate, Baseline and Repair. Migrations can be written in SQL (database-specific syntax (such as PL/SQL, T-SQL, ...) is supported) or Java (for advanced data transformations or dealing with LOBs).

Použito v metodice