Foreman

Otevřený zdroj kompletní nástroj pro správu životního cyklu systémů pro poskytování, konfiguraci a sledování fyzických a virtuálních serverů.

Foreman má hlubokou integraci do softwaru pro správu konfigurací, pomocí modulů Puppet, Chef, Salt a dalších řešení, díky kterým můžete automatizovat opakované úkoly, nasadit aplikace a spravovat změny na nasazených serverech.


Foreman

Foreman (also known as The Foreman) is an open source complete life cycle systems management tool for provisioning, configuring and monitoring of physical and virtual servers.

Foreman has deep integration to configuration management software, with Puppet, Chef, Salt and other solutions through plugins, which allows you to automate repetitive tasks, deploy applications and manage change to deployed servers.

Použito v metodice