Funkční testování

Testování end-to-end systému k ověření (nové) funkčnosti. U spouštěcích specifikací se funkční testování provádí spuštěním specifikací proti aplikaci.


Functionale Testing

Testing of the end-to-end system to validate (new) functionality. With executable specifications, Functional Testing is carried out by running the specifications against the application.

Použito v metodice