Gauntlt

Automatizované testování zabezpečení. Gauntlt poskytuje háčky na různé bezpečnostní nástroje a dává je do dosahu bezpečnostních, dev a ops týmů spolupracovat na vybudování robustního softwaru. Je navržena tak, aby usnadňovala testování a komunikaci mezi skupinami a vytvářela testy, které lze spustit do procesu nasazení a testování.


Gauntlt

Automated Security Testing. Gauntlt provides hooks to a variety of security tools and puts them within reach of security, dev and ops teams to collaborate to build rugged software. It is built to facilitate testing and communication between groups and create actionable tests that can be hooked into your deploy and testing processes.

Použito v metodice