Gerrit

Bezplatný webový nástroj pro spolupráci týmových kódů. Vývojáři softwaru v týmu si mohou navzájem prohlížet modifikace svého zdrojového kódu pomocí webového prohlížeče a tyto změny schválit nebo odmítnout. Je integrována s Git, distribuovaným systémem pro řízení verzí.


Gerrit

A free, web-based team code collaboration tool. Software developers in a team can review each other's modifications on their source code using a Web browser and approve or reject those changes. It integrates closely with Git, a distributed version control system.

Použito v metodice