Git

Distribuovaný kontrolní systém s důrazem na rychlost, integritu dat a podporu distribuovaných, nelineárních pracovních toků. Git byl původně navržen a vyvinut společností Linus Torvalds pro vývoj jádra Linuxu v roce 2005 a od té doby se stal nejpoužívanějším systémem verzí pro vývoj softwaru.


Git

Git is a distributed revision control system with an emphasis on speed, data integrity, and support for distributed, non-linear workflows. Git was initially designed and developed by Linus Torvalds for Linux kernel development in 2005, and has since become the most widely adopted version control system for software development.

Použito v metodice