Git

Distribuovaný kontrolní systém s důrazem na rychlost, integritu dat a podporu distribuovaných, nelineárních pracovních toků. Git byl původně navržen a vyvinut společností Linus Torvalds pro vývoj jádra Linuxu v roce 2005 a od té doby se stal nejpoužívanějším systémem verzí pro vývoj softwaru.

Použito v metodice