Github

Webová hostingová služba Git repository, která nabízí všechny distribuované funkce kontroly GIT a správu zdrojového kódu (SCM) a také přidává vlastní funkce. Na rozdíl od nástroje Git, který je přísně nástrojem příkazového řádku, GitHub poskytuje webové grafické rozhraní a desktopovou i mobilní integraci.


Github

GitHub is a web-based Git repository hosting service, which offers all of the distributed revision control and source code management (SCM) functionality of Git as well as adding its own features. Unlike Git, which is strictly a command-line tool, GitHub provides a web-based graphical interface and desktop as well as mobile integration.

Použito v metodice