Gradle

Nástroj pro automatizaci projektů, který staví na koncepcích aplikací Apache Ant a Apache Maven a zavádí jazyk specifický pro doménu založený na Groovy (DSL) namísto tradiční formy XML prohlášení konfigurace projektu. Gradle používá řízený acyklický graf ("DAG") pro určení pořadí, ve kterém mohou být úkoly spuštěny.

Použito v metodice