Gradle

Nástroj pro automatizaci projektů, který staví na koncepcích aplikací Apache Ant a Apache Maven a zavádí jazyk specifický pro doménu založený na Groovy (DSL) namísto tradiční formy XML prohlášení konfigurace projektu. Gradle používá řízený acyklický graf ("DAG") pro určení pořadí, ve kterém mohou být úkoly spuštěny.


Gradle

A project automation tool that builds upon the concepts of Apache Ant and Apache Maven and introduces a Groovy-based domain-specific language (DSL) instead of the more traditional XML form of declaring the project configuration. Gradle uses a directed acyclic graph ("DAG") to determine the order in which tasks can be run.

Použito v metodice