Grunt

Nástroj pro příkazové řády založený na úkolech, který urychluje pracovní postupy tím, že snižuje úsilí potřebné k přípravě výrobních prostředků.


Grunt

A task-based command-line tool that speeds up workflows by reducing the effort required to prepare assets for production.

Použito v metodice