Gulp

Systém, který umožňuje vylepšit vytváření webů automatizací běžných úkolů, jako je kompilace předem zpracovaných CSS, zmenšení jazyka JavaScript a opětovné načítání prohlížeče.


Gulp

A build system that can improve how you develop websites by automating common tasks, such as compiling preprocessed CSS, minifying JavaScript and reloading the browser.

Použito v metodice