Gump

Otevřený zdrojový systém pro kontinuální integraci, jehož cílem je každou noc stavět a testovat všechny open source Java projekty. Jejím cílem je zajistit, aby všechny projekty byly kompatibilní, a to jak na úrovni rozhraní API, tak ve smyslu funkčnosti odpovídajících specifikacím. Hostuje se na adrese gump.apache.org a každou noc pracuje na oficiálním Sun JVM.


Gump

An open source continuous integration system, which aims to build and test all the open source Java projects, every night. Its aim is to make sure that all the projects are compatible, at both the API level and in terms of functionality matching specifications. It is hosted at gump.apache.org, and runs every night on the official Sun JVM.

Použito v metodice