HBase

Otevřená zdrojová, nerelační, distribuovaná databáze modelovaná po BigTable Google a napsaná v jazyce Java. Je vyvíjen jako součást projektu Apache Software Foundation Foundation Apache Hadoop a pracuje na HDFS (Hadoop Distributed Filesystem), který poskytuje funkce BigTable pro Hadoop.


HBase

An open source, non-relational, distributed database modeled after Google's BigTable and written in Java. It is developed as part of Apache Software Foundation's Apache Hadoop project and runs on top of HDFS (Hadoop Distributed Filesystem), providing BigTable-like capabilities for Hadoop.

Použito v metodice