Helix

Platforma pro správu zdrojového kódu (SCM) a platformu pro spolupráci obsahu, která přenáší distribuované pracovní postupy, správu Git, pokročilou detekci hrozeb a nové možnosti nasazení pro podniky, které vytvářejí zařízení Internet of Things a digitální média.


Helix

A source code management (SCM) and content collaboration platform that brings distributed workflows, Git management, advanced threat detection and new deployment options to enterprises building Internet of Things devices and digital media.

Použito v metodice