HP ALM

Sada softwarových produktů určených k urychlení dodávky bezpečných a spolehlivých moderních aplikací. Jedná se o kombinaci společné platformy, několika klíčových aplikací a řídicího panelu zaměřeného na správu jádra životního cyklu aplikací.


HP ALM

A set of software products designed for accelerating the delivery of secure, reliable modern applications. It is a combination of a common platform, several key applications and a dashboard targeted at managing the core lifecycle of applications.

Použito v metodice