HP Codar

Řešení pro nepřetržité nasazení, které zajišťuje automatizaci a správu propojení komplexních vícevrstvých aplikací v celém životním cyklu aplikace.


HP Codar

A continuous deployment solution that provides automation and release management of complex multi-tier applications across the application lifecycle.

Použito v metodice