HP UFT

Kombinace testování GUI a API. Software Unified Functional Testing (UFT) společnosti HP, dříve známý jako HP QuickTest Professional (QTP), poskytuje automatizaci funkčních a regresních testů pro softwarové aplikace a prostředí.

Funkce Unified Functional Testing společnosti HP může být použita pro zajištění podnikové kvality.


HP UFT

A combination of GUI and API testing. HP Unified Functional Testing (UFT) software, formerly known as HP QuickTest Professional (QTP), provides functional and regression test automation for software applications and environments. HP Unified Functional Testing can be used for enterprise quality assurance.

Použito v metodice