IaaS

Infrastruktura jako služba

Cloud-hostované virtualizované stroje obvykle účtovány na základě "pay as you go". Uživatelé mají plnou kontrolu nad stroji, ale potřebují nainstalovat a konfigurovat libovolný požadovaný middleware a aplikace samotné.

Použito v metodice