IaaS

Infrastruktura jako služba

Cloud-hostované virtualizované stroje obvykle účtovány na základě "pay as you go". Uživatelé mají plnou kontrolu nad stroji, ale potřebují nainstalovat a konfigurovat libovolný požadovaný middleware a aplikace samotné.


IaaS

Infrastructure as a Service

Cloud-hosted virtualized machines usually billed on a “pay as you go” basis. Users have full control of the machines but need to install and configure any required middleware and applications themselves.

Použito v metodice