Icinga

Škálovatelný a rozšiřitelný monitorovací systém, který kontroluje dostupnost vašich zdrojů, upozorňuje uživatele na výpadky a poskytuje rozsáhlé údaje BI.


Icinga

A scalable and extensible monitoring system which checks the availability of your resources, notifies users of outages and provides extensive BI data.

Použito v metodice