Idera

Umožňuje databázím a odborníkům v oblasti IT navrhnout, sledovat a spravovat datové systémy s úplnou důvěrou.


Idera

IDERA empowers database and IT professionals to design, monitor & manage data systems with complete confidence.

Použito v metodice