Idera

Umožňuje databázím a odborníkům v oblasti IT navrhnout, sledovat a spravovat datové systémy s úplnou důvěrou.

Použito v metodice