Infrastruktura jako kód

Technika řízení konfigurace systému, ve které jsou stroje, síťová zařízení, operační systémy, middleware atd. Specifikovány v plně automatickém formátu.

Specifikace nebo "plán" se považuje za kód, který se provádí pomocí nástrojů pro tvorbu dodávek, udržuje se ve verzi řízení a obecně podléhá stejným postupům používaným při vývoji kódu aplikace.


Infrastructure as Code

A system configuration management technique in which machines, network devices, operating systems, middleware etc. are specified in a fully automatable format.

The specification or “blueprint” is regarded as code that is executed by provisioning tools, kept in version control and generally subject to the same practices used for application code development.

Použito v metodice