Jam

Systém založený na otevřených zdrojích vyvinutý společností Christopher Seiwald z Perforce Software. Může být použita jako náhrada značky. Jeho primárním rysem je schopnost vyjadřovat sestavení vzoru v imperativním jazyce, který podporuje strukturované jmenné prostory (podobně jako záznamy Pascalu) a jednoduché seznamy.

Použito v metodice