Jam

Systém založený na otevřených zdrojích vyvinutý společností Christopher Seiwald z Perforce Software. Může být použita jako náhrada značky. Jeho primárním rysem je schopnost vyjadřovat sestavení vzoru v imperativním jazyce, který podporuje strukturované jmenné prostory (podobně jako záznamy Pascalu) a jednoduché seznamy.


Jam

An open-source build system developed by Christopher Seiwald of Perforce Software. It can be used as a replacement for make. Its primary feature is its ability to express build patterns in an imperative language which supports structured namespaces (similar to Pascal records) and simple lists.

Použito v metodice