JBoss Data Virtualization

Řešení pro integraci dat, které se nachází před více datovými zdroji a umožňuje jim být zpracovávány jako jediný zdroj, který v požadované podobě poskytuje správná data ve správném čase každé aplikaci a nebo uživateli.


JBoss Data Virtualization

A data integration solution that sits in front of multiple data sources and allows them to be treated as a single source, delivering the right data, in the required form, at the right time to any application and/or user.

Použito v metodice