Jelastic

Jelastic poskytuje platformu Hybrid, Public a Private, která spojuje podnik PaaS a IaaS na bázi kontejnerů. Platforma obsahuje certifikované kontejnery pro jazyky Java, PHP, Ruby, Node.js, Python a .NET a možnost nahrát vlastní kontejnery Docker.

Jelas nabízí agilní modely rozmístění, flexibilní škálování pro státy bez státní příslušnosti a stavové aplikace, nástroje pro spolupráci a řízení přístupu, nástroje pro fakturaci a nástroje pro analýzu podnikání a současně zamezují využívání TCO s vysokou hustotou a využíváním hardwaru.

Jelastic je softwarová společnost, která umožňuje poskytovatelům služeb cloud hosting, systémovým integrátorům a podnikům, aby využili plný potenciál cloudu, aby vytvořili vyšší ROI a efektivitu.

Použito v metodice