Jelastic

Jelastic poskytuje platformu Hybrid, Public a Private, která spojuje podnik PaaS a IaaS na bázi kontejnerů. Platforma obsahuje certifikované kontejnery pro jazyky Java, PHP, Ruby, Node.js, Python a .NET a možnost nahrát vlastní kontejnery Docker.

Jelas nabízí agilní modely rozmístění, flexibilní škálování pro státy bez státní příslušnosti a stavové aplikace, nástroje pro spolupráci a řízení přístupu, nástroje pro fakturaci a nástroje pro analýzu podnikání a současně zamezují využívání TCO s vysokou hustotou a využíváním hardwaru.

Jelastic je softwarová společnost, která umožňuje poskytovatelům služeb cloud hosting, systémovým integrátorům a podnikům, aby využili plný potenciál cloudu, aby vytvořili vyšší ROI a efektivitu.


Jelastic

Jelastic provides a turnkey Hybrid, Public and Private cloud platform that brings together enterprise PaaS and container-based IaaS. The platform provides certified containers for Java, PHP, Ruby, Node.js, Python and NET and the ability to upload custom Docker containers.

Jelastic offers agile deployment models, flexible scaling for stateless and stateful applications, collaboration and access control tools, billing and business analytics tools, while driving down TCO with high density and hardware utilization.

Jelastic is a software company that enables cloud hosting service providers, systems integrators and enterprises to unleash the full potential of the cloud to generate superior ROI and efficiencies.

Použito v metodice