Jenkins

Open source kontinuální integrační nástroj napsaný v jazyce Java. Projekt byl vyloučen od společnosti Hudson po sporu s Oracle. Jenkins poskytuje kontinuální integrační služby pro vývoj softwaru.

Jedná se o serverový systém spuštěný v kontejneru servletů, jako je Apache Tomcat. Podporuje nástroje SCM včetně nástrojů AccuRev, CVS, Subversion, Git, Mercurial, Perforce, Clearcase a RTC a může provádět projekty založené na Apache Ant a Apache Maven stejně jako libovolné skripty prostředí a dávkové příkazy systému Windows.


Jenkins

An open source continuous integration tool written in Java. The project was forked from Hudson after a dispute with Oracle. Jenkins provides continuous integration services for software development.

It is a server-based system running in a servlet container such as Apache Tomcat. It supports SCM tools including AccuRev, CVS, Subversion, Git, Mercurial, Perforce, Clearcase and RTC, and can execute Apache Ant and Apache Maven based projects as well as arbitrary shell scripts and Windows batch commands.

Použito v metodice