Jetty

Server Java HTTP (web) a kontejner Java Servlet. Zatímco webové servery jsou obvykle spojovány s poskytováním dokumentů lidem, Jetty se nyní často používá pro komunikaci stroj-stroj, obvykle v rámci větších softwarových rámců. Jetty je vytvořen jako bezplatný a otevřený zdroj projektu jako součást Nadace Eclipse.


Jetty

Java HTTP (Web) server and Java Servlet container. While Web Servers are usually associated with serving documents to people, Jetty is now often used for machine to machine communications, usually within larger software frameworks. Jetty is developed as a free and open source project as part of the Eclipse Foundation.

Použito v metodice