Jira

Sledovací produkt, který vyvinula společnost Atlassian. Poskytuje sledování chyb, sledování problémů a funkce správy projektů. I když je JIRA normálně stylizovaný, název produktu není zkratkou, ale zkrácením Gojiry, japonského jména pro Godzilla. 


Jira

JIRA is a proprietary issue tracking product, developed by Atlassian. It provides bug tracking, issue tracking, and project management functions. Although normally styled JIRA, the product name is not an acronym, but a truncation of Gojira, the Japanese name for Godzilla.

Použito v metodice