jKool

Unified Application & Fast Data Analytics pro analýzu dat stroje, jako jsou protokoly, metriky, výkon, transakce a další data strojních časových řad.


jKool

Unified Application & Fast Data Analytics for analyzing machine data such as logs, metrics, performance, transactions and other time series machine data.

Použito v metodice